Kurşun Asit Akülerin Temel Yapısı


Pozitif Plaka (Anot): Kurşun dioksit (PbO₂) ile kaplanmıştır.
Negatif Plaka (Katot): Saf kurşun (Pb) ile kaplanmıştır.
Elektrolit: Sülfürik asit (H₂SO₄) çözeltisidir.
Separatör: Plakalar arasındaki kısa devreyi önleyen izole edici malzemedir.
Çalışma Prensibi
Kurşun asit aküler, kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine dönüştürerek çalışır. Bu süreç, şarj ve deşarj döngülerinde gerçekleşir:

Deşarj Durumu (Akünün Kullanımı)
Kimyasal Reaksiyonlar:
Pozitif plakada: PbO₂ + 4H⁺ + SO₄²⁻ + 2e⁻ → PbSO₄ + 2H₂O
Negatif plakada: Pb + SO₄²⁻ → PbSO₄ + 2e⁻
Net Reaksiyon:
PbO₂ + Pb + 2H₂SO₄ → 2PbSO₄ + 2H₂O
Bu reaksiyonlar sonucunda elektrik enerjisi üretilir ve kurşun sülfat (PbSO₄) ve su (H₂O) oluşur. Sülfürik asit konsantrasyonu azalır ve voltaj düşer.

Şarj Durumu (Akünün Yeniden Şarj Edilmesi)
Kimyasal Reaksiyonlar (Tersine Çevrilen Reaksiyonlar):
Pozitif plakada: PbSO₄ + 2H₂O → PbO₂ + 4H⁺ + SO₄²⁻ + 2e⁻
Negatif plakada: PbSO₄ + 2e⁻ → Pb + SO₄²⁻
Net Reaksiyon:
2PbSO₄ + 2H₂O → PbO₂ + Pb + 2H₂SO₄
Elektrik enerjisi uygulandığında, reaksiyonlar tersine döner. Kurşun sülfat plakalarından ayrılır, sülfürik asit yeniden oluşur ve akü şarj olur.

Özet
Kurşun asit aküler, şarj ve deşarj süreçlerinde kimyasal enerji ile elektrik enerjisi arasında dönüşüm yaparak çalışır. Deşarj sırasında kimyasal reaksiyonlar sonucunda elektrik enerjisi üretilir ve şarj sırasında bu reaksiyonlar tersine çevrilerek akü yeniden enerji depolar.