Traksiyoner Akülerin Şarj Aşamaları

Traksiyoner akülerin şarj eğrisi, akülerin optimum performans ve uzun ömür sağlaması için belirli bir şarj profiline uygun olmalıdır. Genellikle traksiyoner aküler için kullanılan şarj eğrisi üç aşamalıdır: Bulk (Hızlı Şarj), Absorption (Emilim Şarjı) ve Float (Yüzer Şarj).

1. Bulk (Hızlı Şarj) Aşaması

Bu aşama, akülerin maksimum kapasitesine hızlı bir şekilde ulaşmasını sağlar. Akü, genellikle sabit bir akım (constant current – CC) ile şarj edilir. Bu aşamada voltaj yavaşça yükselir.

  • Şarj Akımı: Genellikle akünün kapasitesinin %20-25’i (C/5-C/4)
  • Voltaj Artışı: Akü voltajı, belirli bir voltaj seviyesine (genellikle 2.4-2.45V/hücre) ulaşana kadar artar.

2. Absorption (Emilim Şarjı) Aşaması

Bu aşama, akünün tam olarak şarj edilmesini sağlar. Akü voltajı sabit tutulurken (constant voltage – CV) şarj akımı yavaşça azalır.

  • Voltaj: Sabit voltaj (genellikle 2.4-2.45V/hücre)
  • Şarj Akımı: Akü neredeyse tam şarj olduğunda, akım yavaş yavaş düşer.

3. Float (Yüzer Şarj) Aşaması

Bu aşama, akünün tam şarj durumunu korumak ve aşırı şarjı önlemek için düşük bir voltajda şarjın devam ettiği aşamadır.

  • Voltaj: Daha düşük sabit voltaj (genellikle 2.2-2.3V/hücre)
  • Şarj Akımı: Çok düşük bir akım, genellikle bakım amaçlıdır.
  • İlk aşama (Bulk): Akım sabit ve yüksektir, voltaj yavaşça artar.İkinci aşama (Absorption): Voltaj sabit tutulur, akım yavaşça azalır.Üçüncü aşama (Float): Voltaj daha düşük bir seviyede sabit tutulur, akım çok düşüktür.